Αρχείο Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου (1874-1942)

Avatar

Αρχείο Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου (1874-1942)

Το προσωπικό αρχείο του Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου, που παραχωρήθηκε το 2018 από την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία στο Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων Αναστηλώσεων, περιλαμβάνει τεκμήρια του ιδιωτικού βίου καθώς και της επιστημονικής δραστηριότητας του δραστήριου έλληνα αρχαιολόγου.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η αλληλογραφία με τους οικείους και με φιλικά του πρόσωπα, καθώς και οικογενειακές φωτογραφίες, ευχετήριες κάρτες, ενθυμήματα κ.α. Στη δεύτερη ανήκει η αλληλογραφία με προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σημειωματάρια-ημερολόγια των ετών 1912-1925, τοπογραφικά σχέδια και φωτογραφίες ευρημάτων, έγγραφα και υπηρεσιακή αλληλογραφία από τη θητεία του ως ελληνοδιδασκάλου, εφόρου αρχαιοτήτων και καθηγητή πανεπιστημίου των ετών 1892 - 1938, σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων, χειρόγραφα εργασιών και διαλέξεων, επιστολές προς τον τύπο, κ.ά. Η ποικιλία των τεκμηρίων και η χρονική περίοδος που καλύπτει, καθιστούν το προσωπικό αρχείο του Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου πολύτιμη πηγή για τη μελέτη όχι μόνο της αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά και της ταραγμένης ιστορίας του, στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα.

Βιογραφικό σημείωμα

 

Εργογραφία

 

Περιεχόμενο

Το αρχειακό σύνολο ταξινομήθηκε σε 33 αρχειακά κιβώτια και συντηρήθηκε από τον Δημοσθένη Τσορμπατζόγλου. Η ψηφιοποίηση και ψηφιακή καταγραφή του υλικού ξεκίνησε από τον Χαρίλαο Τσέλιο και είναι σε εξέλιξη.