Τα αρχειακά τεκμήρια μιλούν... για τις πρώτες γυναίκες στην αρχαιολογία

Ημερομηνία
Τοποθεσία
Επιγραφικό Μουσείο

2021, Η διοργάνωση μιας Επιστημονικής Συνάντησης αφιερωμένης στις πρώτες γυναίκες στην αρχαιολογία επιδιώκει, μέσα από την αξιοποίηση των προσωπικών και υπηρεσιακών αρχειακών τεκμηρίων, να αναδειχθούν ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικότητας γυναικών που έδρασαν ανασκαφικά, ή συνέβαλαν στο αρχαιολογικό έργο με την παρουσία τους, αφήνοντας ανεξίτηλα το στίγμα τους.