Υποαρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (1846-1926)

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (1846-1926)

Στο ΙΑΑΑ φυλάσσεται η αλληλογραφία που παράχθηκε από το Αρχαιολογικό Τμήμα του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΥΕΔΕ). Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει ιδιομορφία ως προς την ταξινόμησή του, η οποία αποτυπώνεται και στα σωζόμενα ευρετήρια. Μέχρι το 1909 ακολουθείται τόσο θεματική, όσο και γεωγραφική ταξινόμηση. Από το 1910 και εξής το αρχειακό υλικό κατανέμεται σε γενικές θεματικές κατηγορίες εντός των οποίων ακολουθείται χρονολογική σειρά. Κάθε έτος εμπεριέχει όλες τις τρέχουσες υποθέσεις ανά εφορεία αρχαιοτήτων.

Ευρετήριο

Θεματικό Ευρετήριο έως το 1909:

 1. Ανασκαφαί Αθηνών-Απαλλοτριώσεις αρχαίας Αγοράς
 2. Διαγωνισμοί-Διορισμοί-Τοποθετήσεις: Εγκύκλιοι, Νόμοι-Διατάγματα, Γενικής Εφορείας διάφορα, Αρχαιολογική Επιτροπή, Εφαρμογή αρχαιολογικού Νόμου.
 3. Εξωτερικού - Αρχαιοκαπηλία
 4. Οικοδομικαί Άδειαι, Επισκευαί, Παρεμπόδισις οικοδομών, Εκτήμησις και Αγορά Κτημάτων, Απαλλοτριώσεις.
 5. Δηλώσεις αρχαίων – Συλλέκτες
 6. Εξαγωγή αρχαίων: Εξαγωγή γυψίνων μητρών και εκμαγείων, Εξαγωγή απομιμημάτων αρχαίων
 7. Κατάσχεσις αρχαίων: Κασχέσεις αρχαίων και επιστροφή, Λαθραίαι ανασκαφαί, Περί λαθραίας πωλήσεως αρχαίων
 8. Αρχαίοι ναοί και μνημεία: Επιθεώρησις αρχαίων, Ανακάλυψις αρχαίων, Καταγραφή αρχαίων
 9. Εισαγωγή αρχαίων εις μουσεία
 10. Κεντρικόν Μουσείον
 11. Νομισματικόν Μουσείον
 12. Ακρόπολις και μουσεία εν αυτή και περί Παρθενώνος
 13. Περί απονομής παρασήμων: παρασημοφορίαι και κηδείαι
 14. Κατάσχεσις και εκτίμησις αρχαίων: Δικαστικά
 15. Πειραιώς
 16. Αρχαιολογικαί Συλλογαί
 17. Δαφνίου
 18. Εθνική Πινακοθήκη
 19. Εκμαγεία
 20. Περί μετονομασίας Δήμων και Χωρίων

 

Αλφαβητικό Ευρετήριο έως το 1909:

 • Αιτωλοακαρνανία
 • Αργολιδοκορινθία
 • Αρκαδία
 • Αττικοβοιωτία
 • Αχαΐα και Ήλις
 • Βοιωτία-Εύβοια
 • Δελφοί
 • Δήλος
 • Ελευσίνος
 • Ζάκυνθος
 • Θεσσαλία
 • Θήρα
 • Καρδίτσα
 • Κέρκυρα
 • Κεφαλληνία
 • Κυκλάδες
 • Λακεδαίμων
 • Λαρίσσης
 • Μεσσηνία
 • Ολυμπία
 • Τρικάλων
 • Φθιώτιδα
 • Φωκίδα
Περιεχόμενο

Έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες, κατάλογοι αρχαιοτήτων, βιβλία πρωτοκόλλων.